Ett år med oväntade utmaningar och nya lärdomar

US Vd ord

 

2020 inleddes i högt tempo. Men plötsligt, under den mest intensiva perioden på året, slog pandemin till. Den 17 mars kom Folkhälsomyndighetens uppmaning om distansarbete och att vi skulle undvika möten. Vi var mitt i planeringen av stämmor, årsredovisningar och den stundande sommarsäsongen. Nu gällde det att tänka till och ställa om. Jag kan stolt konstatera att vi på HSB Östergötland agerade snabbt. Vi gick ut med tydliga direktiv till medarbetare och information till våra förtroendevalda.

Året har varit en utmaning, men det har också fört en del gott med sig. Vi har tvingats släppa det gamla staketet och bli mer innovativa. Vår digitala utveckling har påskyndats och det har medfört nya beteenden. Att arbeta på distans och genomföra möten via nya kanaler, framförallt Teams och Zoom, har blivit naturligt under 2020. Men många av våra medarbetare finns dagligen ute i verksamheten, vilket har krävt noggranna instruktioner och stöttning för en säker arbetsmiljö.

Den digitala satsningen har ett tydligt syfte – vi ska utveckla medlemsnyttan, stärka erbjudandet till våra föreningar och förenkla tillvaron för alla engagerade förtroendevalda. Tillsammans med 25 andra HSB-föreningar runt om i landet genomför vi förbättringar för ökad funktionalitet och tillgänglighet. Samverkan ger oss nya möjligheter och vi kommer framöver att arbeta med likvärdiga digitala utbud inom hela HSB.

Under vår och försommar genomförde våra förvaltade föreningar cirka 180 stämmor med poströstning. Det var en ny erfarenhet för oss alla, men arbetet löpte på bra och vi har fått mycket positiv feedback för det stöd vi gav våra föreningar. Tyvärr fick vi ställa in Bostadsrättsdagen, men siktar på 2021 igen. Detsamma gäller vår egen, uppskattade medarbetardag. Däremot genomfördes 118 budgetmöten under hösten, där vi snabbt ändrade från att ses fysiskt till digitalt. Effekterna av pandemin har påverkat oss alla, men glädjande är att årets kundundersökning som genomfördes under hösten visar på ökad nöjdhet inom flera områden. Vi levererar de tjänster vi avtalat om på ett bra, hållbart och kontraktsenligt sätt med ett stort kundfokus och systematisk återkoppling. I tider som dessa blir jag extra stolt över våra medarbetare och det trygghetsskapande arbete vi utför!

I år har vi bevisat att vi står starka när det blåser hårt. Vårt ekonomiska resultat blev bättre än vi trodde en bit in på året. Vi har ”hållit stången” och pandemin har än så länge inte satt några djupare ekonomiska spår. En minskad omsättning har mötts upp genom minskade kostnader. Resultatet är något bättre än budget och samtliga enheter visar ett resultat i paritet med budget eller bättre. Ekonomi är grunden för allt företagande och det känns väldigt bra att vi lyckats parera de nya utmaningarna på ett framgångsrikt sätt.

Vidingsjö

En aktiv nyproduktion är avgörande för våra ekonomiska värden. Efter några försiktiga vårmånader tog intresset fart på nytt och under sommaren sålde vi slut på brf Tallkotten i Mjölby. Vi har genomfört ett uppskattat ROT-projekt i Motala, där fastigheten även fått nya lägenheter – ett bra exempel på ett hållbart projekt. Hållbarhet genomsyrar även satsningen i Berga, Linköping. Vi är en av flera aktörer som är med och utvecklar stadsdelen med flera projekt – en ny hyresfastighet, en ny bostadsrättsförening och vi genomför en renovering samt ombyggnation av en befintlig hyresfastighet. Vi siktar dessutom på att komma igång med nya projekt i såväl Vadstena som Motala.

Tillsammans gör vi livet enklare! Vårt löfte har varit viktigare än någonsin det märkliga coronaåret 2020. Idag är vi 18 700 medlemmar och 153 HSB-föreningar i vår region. Vi är också en arbetsplats med mer än 100 medarbetare som vill ses öga mot öga, hjälpa varandra på ett naturligt sätt och ta tag i nya idéer som kommer upp. Ingen vet när läget kan återgå till det normala. Men vi måste vara redo och det ställer krav på oss. Vi blickar framåt och ser med förväntan mot ett händelserikt 2021.

Anders Stjärnberg
Vd HSB Östergötland