Bostäder för livets alla skeden

ATT BO livets skeden

 

HSB är en av landets ledande aktörer på bostadsmarknaden. Det innebär möjligheter men också ett ansvar. Vi har alltid arbetat mot samma mål – att kunna erbjuda våra medlemmar välplanerade, bekväma och attraktiva bostäder med trygghet och gemenskap. För att lyckas krävs kvalitet, god ekonomi och ett bra utbud av tjänster.

Våra medlemmar speglar samhället i stort. Många vill äga sitt boende, andra föredrar en hyresrätt.  Oavsett vilket, så ska vi kunna erbjuda ett brett utbud – allt från attraktiv nyproduktion till trivsamma lägenheter i mer etablerade områden.  

HSB Östergötland bygger, äger och förvaltar fastigheter i västra Östergötland och södra Närke. Idag har vi 153 bostadsrättsföreningar i hela regionen. Utav dessa finns 73 i Linköpings kommun. Dessutom äger och förvaltar vi cirka 1400 hyreslägenheter i Linköping, Motala, Mjölby, Vadstena och Askersund. Den största delen av vårt bestånd ligger i Sveriges femte största stad Linköping. Här har vi fokuserat på fem områden som alla har närhet till naturen, kommunikationer och stadens bekvämligheter; Berga, Hagaberg, Södra Ekkällan, T1 och Tannefors. Se våra orter och fastighetsbestånd här.

P1146571

Ökad satsning på hyresrätter
2020 har varit ett aktivt år inom våra hyresrätter, en utveckling som har ställt höga krav på verksamheten, både vad gäller planering och det dagliga arbetet.

– Det känns som att vi har gasat och bromsat om vartannat. Vi har justerat verksamheten för att anpassa oss till det rådande läget, vilket har påverkat reparatörernas arbete ute hos våra kunder och vi har även fått skjuta på inflyttningsmöten med nya hyresgäster. Men som helhet har det trots allt varit ett spännande år där satsningen på våra hyresrätter tagit rejäl fart, säger Lena Hellman, chef Hyresfastigheter på HSB Östergötland.

Ett av årets stora projekt påbörjades i stadsdelen Berga i de södra delarna av Linköping. Här var det spadtag för projekt Bäcken – 52 nya hyresrätter med inflyttning kvartal 1, år 2022. Det är det första nyproduktionsprojektet inom hyresfastigheter på drygt ett decennium.

– Det blir relativt stora lägenheter med hög standard, vilket vi tror kan locka många. Dessutom är det en stor variation på planlösningarna, med härliga uteplatser och balkonger. Så vi ser fram emot att påbörja uthyrningen vid årsskiftet, berättar Lena Hellman.

Laggkärlet är det andra projektet i Berga, där det under 2021 inleds en testdel. Här ska fastigheter renoveras och en övervåning byggas på, vilket kommer att ge ett 70-tal nya lägenheter med en mer traditionell planlösning.

I Motala har fastigheten Trädgårdsmästaren – ett hus med hyresrätter och HSB-kontor – ROT-renoverats och sju nya lägenheter har tillkommit i bottenplan.

– Våra målgrupper är framförallt unga vuxna och äldre som säljer villan, och det som efterfrågas mest är tvåor och treor, men även större lägenheter med flera sovrum och bra förvaring. Därför är det glädjande att vi kan erbjuda olika slags hyresrätter på flera av våra orter. Under årets har vi haft en uthyrningsgrad på drygt 99 procent, vilket visar att HSB Östergötland är en attraktiv hyresvärd, säger Lena Hellman.

Tre av årets fokusområden inom hyreslägenheter:

  • Ökad digitalisering – vi har infört automatisk köhantering, vilket innebär att uthyrning av garage och p-platser sker via Mitt HSB.
  • Miljösatsningar – vi har bland annat effektiviserat undercentraler, isolerat vindar, justerat pumpar och infört ledbelysningar i trapphus. Idrottslaget 1, T1 Linköping, har fått solceller.
  • Långsiktiga underhållsplaner – ett pågående arbete för hela hyresbeståndet. Här tydliggörs vilka behov som finns, vad som ska hända och när det ska ske.

 

Intresserad av hyresrätt? Anmäl intresse på vår sajt.
Läs också mer om HSB Bospar här.

Nöjda kunder
HSB Östergötlands återkommande kundundersökning visar en långsiktigt positiv trend. Nöjd Kund Index (NKI) har ökat till 71 (70) på en skala från 0 till 100 och vi ser en tydlig förbättring de senaste två åren. HSBs hållbarhetsarbete har fått en ökad nöjdhet. Glädjande är också att Motala, Hallsberg-Askersund-Kumla samt Mjölby har fått tydligt förbättrade resultat. Generellt är kunderna nu mer nöjda med vår fastighetsservice, speciellt yttre fastighetsskötsel.

Undersökningen visar även att våra kunder värdesätter samordning av tjänster mot föreningar, stöd till bostadsrättsföreningarnas utveckling samt erbjudande om tjänster av hög kvalitet.

Årets kundundersökning genomfördes i september och svarsfrekvensen var 54 procent. 93 procent av våra kunder svarade på enkäten. Svaren bearbetas och utgör underlag i vårt framtida utvecklingsarbete.

Framtida satsningar
Arbetet med nyproduktion och att förädla våra fastigheter pågår ständigt. Vi följer utvecklingen på våra orter i regionen för att avläsa marknadens behov. Antalet medlemmar och bosparare är ett par viktiga indikatorer, som ger oss underlag för eventuella satsningar. Att bli medlem i HSB och göra sin röst hörd är ett sätt att påverka boendet och vad som händer i framtiden.