En digital förändringsresa har börjat

ATT UTVECKLA

 

2020 har präglats av vår digitala satsning, en gemensam resa med övriga HSB-föreningar i landet och våra kunder. Steg för steg har vi drivit olika projekt där vissa har lanserats, medan andra är under utveckling. En av de stora händelserna var implementeringen av en ny servermiljö för hela HSB, vilket genomfördes innan sommaren.

– ”The big switch” innebär att HSB nu har en modern it-infrastruktur i molnet. En annan gemensam satsning var ny it-utrustning för alla medarbetare i hela landet. Vi på HSB Östergötland var först ut och vi fick vår leverans i oktober. Under hösten infördes även ett nytt fakturahanteringssystem. Nu arbetar hela koncernen med samma hårdvara och program, vilket är en stor fördel i samarbetet mellan regionerna, säger Johanna Svanberg, verksamhetsutvecklare på HSB Östergötland.

Satsningen fortsätter även under 2021, vilket framförallt omfattar ekonomi- och affärssystem i hela HSB. Nya tjänster, såsom automatiserad brf, blir ett digitalt stöd för styrelserna från och med årsskiftet. Här kommer även att finnas forum för att utbyta erfarenheter och skapa ökad kontakt bland de boende.

Den digitala resan har varit ett omfattande arbete på ett lokalt plan och på riksnivå. Med kunder och medarbetare i fokus har målsättning och framtidens arbetssätt diskuterats. För att planera mottagandet och driftsättningen av nya digitala tjänster har det under året genomförts så kallade digitala kickstarter.

– En förändringsresa ställer alltid krav på alla som påverkas och utvecklingen har gått snabbare under 2020 än vi kanske trodde från början. Viktigt är att alla ska se nyttan med det som sker. Förutom att vi förenklar tillvaron och skapar nya möjligheter så kan vi även frigöra resurser, som i sin tur kan stötta våra kunder i andra sammanhang. På så sätt kommer vi kunna leverera en service på en helt annan nivå framöver, konstaterar Johanna Svanberg.

fasad1 Backen

Nyproduktion enligt plan
Den osäkerhet som rått under året har inte påverkat vår nyproduktion. Direkt efter årsskiftet fanns ett stort intresse, som minskade under våren då pandemin var ett faktum. Men från sommaren och framåt har försäljningen varit stark och alla planerade projekt har genomförts enligt plan.

– Vi är verksamma på en marknad där det finns ett stort behov av bostäder, främst i tillväxtregionen Linköping. Här har vi nu färdigställt Folkets Park, ett attraktivt område som vuxit fram under flera års tid. En liknande satsning genomförs i Berga, där vi är flera aktörer som är med och utvecklar stadsdelen. Här bygger HSB såväl hyresrätter som bostadsrätter, vilket känns väldigt positivt. Nu pågår även projekteringen av en omfattande renovering av kv. Laggkärlets 238 hyresrätter mitt emot Berga Centrum, där vi planerar att bygga på husen med en fjärde våning där vi kan tillskapa cirka 70 nya lägenheter. Inledningsvis kör vi igång med ett pilotprojekt, vilket blir ett spännande test för verksamheten, berättar Karl-Johan Styrenius, bygg- och projektchef på HSB Östergötland

Men utvecklingen sker inte bara i Sveriges femte största stad, utan även på andra håll i regionen.

– För oss är det viktigt att bevaka vad som händer på alla orter. Vi har under året sålt slut och haft inflyttning i brf Tallkotten i Mjölby. Vi har även färdigställt en omfattande renovering av Trädgårdsmästaren i Motala, som dessutom fått sju nya, fina marklägenheter. Nu siktar vi på nya projekt där, likaså i grannkommunen Vadstena.

Utvecklingen av HSB Östergötlands fastigheter är ett pågående arbete, där hela hyresbeståndet ses över utifrån ett långsiktigt perspektiv.

– Här utgår vi från olika parametrar, säger Karl-Johan Styrenius. De med störst behov måste gå först, vilket oftast är de äldre fastigheterna. Vi ser i första hand till skick och energiförbrukning när vi lägger våra långsiktiga planer. Allt vi gör, oavsett om det är nyproduktion eller ombyggnation, ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det är, och ska alltid vara, HSBs signum.

Läs mer om vår nyproduktion och renoveringar!