Årets siffror

Vill du läsa mer om årets resultat? Här finns föreningsstyrningsrapporten, förvaltningsberättelsen och de finansiella rapporterna att ladda ner. 

Årsredovisning 2020 HSB OMSLAG Östergötland