Nyproduktion och renoveringar

Ridderstad

 

Här är en aktuell sammanställning av 2020 års nyproduktionsprojekt och de renoveringar som har genomförts.

LINKÖPING

FOLKETS PARK
Den sista bostadsrättsföreningen i Folkets Park, HSB brf Spelmannen färdigställdes hösten 2019. Under 2020 har parkerna i området färdigställts. I och med detta är hela projektet Folkets Park avslutat.

HSB BRF PANORAMA, BERGA
I stadsdelen Berga färdigställdes brf Panorama, ett elva våningar högt hus med 54 lägenheter. Inflyttningen påbörjades under januari 2020.

HSB BÄCKEN, BERGA
Intill brf Panorama, i Berga Park, byggs nu nya hyreslägenheter med vackert läge intill Skulpturparken och Tinnerbäcken.
Projekt: 52 hyresrätter, 2–4 rum och kök. Varierade planlösningar och generösa balkonger eller terrasser i olika väderstreck.
Byggstart: Våren 2020
Beräknad inflyttning: Kvartal 1, 2022

HSB BRF RIDDERSTAD, BERGA
Även brf Ridderstad blir en del av attraktiva Berga Park. Det är sista etappen i området.
Projekt: 47 lägenheter, 2–5 rum och kök. Varierade planlösningar och generösa balkonger eller terrasser i olika väderstreck. Förråd i källare eller på vind, gemensamhetslokal, övernattningsrum och bastu på övre plan.
Säljstart: Kvartal 1, 2021
Beräknad inflyttning: Prel. kvartal 1, 2023</p

KVARTERET LAGGKÄRLET, BERGA
HSB Östergötland planerar att förädla sin befintliga hyresfastighet som idag består av 238 lägenheter. 70 nya lägenheter byggs till högst upp i husen, hiss installeras i befintliga trapphus. Under 2021 planerar vi att påbörja första etappen av renoveringen som omfattar 27 lägenheter och tre trapphus. Hela projektet beräknas pågå under fem år.

MJÖLBY

HSB BRF TALLKOTTEN, SJUNNINGSFÄLTET
Under hösten stod brf Tallkotten klar. Här, på Sjunningsfältet i den östra delen av Mjölby, har vi byggt nyckelfärdiga rad- och parhus på 111 kvm i två våningar, 4–5 rum och kök. Till varje bostad hör förråd och carport på den egna tomten.

VADSTENA

HSB BRF NOVISEN, VÄTTERNS STRAND
Under 2020 vann detaljplanen för brf Novisen i Vadstena laga kraft. Intill Vätterns strand planerar vi att bygga ett 40-tal lägenheter i två punkthus med utsikt över vattnet. Om allt går enligt plan kan vi påbörja försäljningen hösten 2021.

MOTALA

HSB BRF CYKLISTEN, BRÅSTORP
I Motala har vi förlängt ett markanvisningsavtal för området Bråstorp och fastigheten Cykelramen 2. Här planeras 42 radhus med tillgång till kommunikationer, service och med promenad- och cykelavstånd till Vättern. Säljstart beräknas ske strax innan sommaren 2021.

HALLSBERG, KUMLA, ASKERSUND

I nuläget finns inget planerat, men orterna tillhör dem som HSB Östergötland bevakar för framtida projekt.

Renoveringsprojekt 2020

 • Byte garageportar – brf Närlunda, Askersund
 • Fönsterbyte – brf Rådmannen, Askersund
 • Fönsterbyte – brf Holavedsplan, Boxholm
 • Byte hissar – brf Edsbacken, Hallsberg
 • Byte ventilation – brf Heda, Linköping
 • Utvändig målning – brf Mjärdevi 2, Linköping
 • Låsbyte – brf Haninge, Linköping
 • Utvändig målning – brf Himna, Linköping
 • Fasad och fönsterarbeten – brf Heda, Linköping
 • Installation IMD el – brf Eternellen 2, Linköping
 • Installation IMD el, temp, ny driftövervakning och solceller – brf Idrottshallen, Linköping
 • Installation av elbilsladdare – brf Kvinneby, Linköping
 • Installation av solceller – brf. Kvinneby, Linköping
 • Installation solceller – brf Vasahöjden, Linköping
 • Energiåtgärder värme och varmvatten – brf Knivinge, Linköping
 • Installation Elbilsladdare – brf Knivinge, Linköping (pågår)
 • Installation solceller och IMD – brf Enigheten, Linköping (pågår)
 • Installation IMD – brf Eternellen, Linköping (pågår)
 • Installation elbilsladdare – brf Lilla Åleryd, Linköping (pågår)
 • Förstudie, utredning energirenovering – brf Tibasten, Linköping (pågår)
 • Utredning nytt värmesystem – brf Ljungblomman, Linköping (pågår)
 • Byte avloppsrör under källaren – brf Magistern, Mjölby
 • Byte värmesystem – brf Väderstad, Mjölby
 • Fönsterbyte – brf Hertig Johan, Mjölby
 • Byte undercentral – brf Klipparen, Motala
 • Stambyte – brf Fölet, Motala
 • Renovering balkonger – brf Ölänningen, Motala
 • Dränering – brf Nykvarn, Motala
 • Byte ytterdörrar – brf Laxhagen, Motala
 • Renovering balkonger – brf Katarina, Vadstena
 • Installation IMD el, temp, ny driftövervakning och solceller – brf Vasallen, Vadstena
 • Installation IMD och solceller – brf Birgitta i Vadstena (pågår)
 • Ny ventilation – brf Vasallen, Linköping (pågår)

Samt cirka 25 energideklarationer till våra brf-kunder