Ett målmedvetet miljöarbete

fasad2 Backen

Miljöfrågor står högt på HSBs agenda. HSB har ett klimatmål som säger att vi fram till år 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008. Lokalt följer vi de satsningar och mål som sätts på riksnivå och vi mäter ständigt våra utfall.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, ett arbete som omfattar hela företaget, och vi har tydliga miljömål utifrån bland annat resurseffektivitet och klimatpåverkan. Solceller, energikonvertering och övergång till fossilfria bränslen är exempel på satsningar som genomförs. Miljöaspekterna bevakas noga vid nyproduktion. Vi följer upp entreprenörer, det material som byggs in, hur man hanterar avfallet och vi ställer höga krav på energiförbrukning i fastigheten.

Vid ombyggnation utgår vi från andra ingångsvärden. Viktigt är att mäta energiförbrukning för och efter, för att kunna välja de mest effektiva lösningarna. Eventuellt kan en fastighet även behöva saneras från miljöfarliga ämnen, såsom asbest.

Energiminskande åtgärder genomförs successivt i våra egna fastigheter, men också i våra föreningar där vi stöttar arbetet på olika sätt. Flera föreningar har energiavtal med HSB Östergötland och vi ser även allt fler satsningar på solceller.

2020 har följande föreningar certifierats eller verifierats enligt miljöbyggnad silver:            

Certifierats
 • Brf Smultrongården 
 • Brf Panorama 
Verifierats
 • Brf Hagen
 • Brf Dansbanan
 • Brf Teatern
 • Brf Rotundan

Återbruk av vitvaror
Under året har återbruk kommit än mer i fokus. HSB Östergötland har inlett ett samarbete med Erikshjälpen i Motala, där vitvaror från ROT-projektet Trädgårdsmästaren har kommit till användning på nytt. Erikshjälpen har gått igenom lägenheterna och märkt ut det som i nästa steg kan säljas. Cirka 90 procent av försäljningssumman går till tredje världen. HSB Östergötland får en lista på projekt, bland annat rent vatten, sjukvård och skolgång, vilket visar resultatet av vårt värdefulla samarbete. Samma arbetssätt kommer att bli aktuellt i Laggkärlet, Linköping, där vi tillsammans med en samarbetsaktör främjar hållbart återbruk.

En del av vår kultur
HSB Östergötlands miljöarbete bygger på våra engagerade medarbetare. Inom företaget pågår gemensamma miljökampanjer med olika fokusområden, för inspiration och för att sprida kunskap.

Några av årets miljöprojekt på våra olika orter:

 • Installation av 60 kW Solceller Idrottslaget 1, Kaptensgatan 2-8 i Linköping
 • Isolering av vindar Luftspanaren 1, Luftvärnsgatan 76-92 i Linköping
 • Installation av energieffektiv vattensparutrustning i Luftspanaren 1, Kvarnen 1, Kolibrin 3, Elitnivån 1 och Kalkonen 9 i Linköping samt Ulltotten 1, Spolen 2 och 3 i Motala
 • Ny styr och regler och driftövervakning samt injustering av värmesystem Gästgivaregården 7 i Mjölby
 • Isolering av vind Kolibrin 3 i Linköping
 • Byte till ny energieffektiv ventilation, installation av ny styr och regler samt driftövervakning i förskolan Linblomman, Eldvakten 7 i Linköping