• VD-ORD

 ”Oväntade
utmaningar och
nya lärdomar.”

Att driva en verksamhet som står tryggt och stabilt vad som än händer – det är en styrka för såväl kunder som medarbetare. Under 2020 har vi snabbt fått anpassa oss efter rådande läge, men trots allt har stora delar av våra projekt och vår verksamhet löpt enligt plan.
LÄS VD-ORDET

2020
Digitaliserings-
resan fortsatte med stora steg


 

test99

”När vi gick in i det nya året kunde ingen föreställa sig vad som skulle hända”, säger HSB Östergötlands vd Anders Stjärnberg.
Men hur blev 2020?
SE FILMEN

Årets
nyckeltal.

HSB Östergötland kan summera
ett stabilt år inom flera områden.

LÄS MER

 

  • ATT BO

Det goda boendet är mer än en vision.

Vi på HSB är stolta över vår historia. Vi har drivit utvecklingen på bostadsmarknaden under flera decennier och vi fortsätter att ta täten än idag. Men vi är ännu stoltare över att så många människor vill bo i våra bostäder. Att skölden på väggen, våra hus och våra tjänster attraherar olika åldrar i livets alla faser. Det ser vi som ett bevis på det goda boendet!
LÄS MER
153
HSB Bostadsrättsföreningar
1397

hyreslägenheter

LÄS MER

test99

Att välja bostad är ett av livets stora beslut. Intresset för vår nyproduktion har ökat i snabb takt och vi har anpassat oss för att hjälpa våra kunder i processen.
SE FILMEN

  • ATT ANSVARA

Att stå starka
i svåra tider
2020 har varit ett utmanande år på många sätt. Pandemin med följande omvärldshändelser har skakat om tillvaron och påverkat all verksamhet. Det gäller även vår bransch. Men när vi summerar månaderna som gått kan vi konstatera att vi trots allt har haft ett framgångsrikt år. Vi är ett stabilt företag som står starka när det blåser. Det visar värdet av långsiktighet och trygghet.
LÄS MER

test99

Möt Carlos La Cava som är arbetsledare på HSB Östergötland och hör honom berätta om arbetssituationen under året som gått.
SE FILMEN

Miljömål skapar engagemang

Företagets miljöarbete utgår från våra gemensamma klimatmål. Fram till år 2023 ska vi minska våra CO2-utsläpp med 75 procent jämfört med år 2008. Tillsammans gör vi det möjligt!
LÄS MER

Jobba hemma
under corona

Den 11 mars deklarerade WHO att covid19 var en pandemi. HSB Östergötland tog snabba beslut som påverkade alla medarbetare.
LÄS MER

  • ATT UTVECKLA

Vi har styrkan att satsa framåt.
HSBs arbete baseras på långa tidsperspektiv. Vi blickar in i framtiden och vi agerar idag. Samtidigt krävs en flexibilitet och snabba beslut utifrån omvärldshändelser, konjunkturer och marknadsläget. Det är 2020 ett tydligt exempel på. Årets motto blev – tänk till och tänk om! Helt enkelt en lyhördhet för vår marknad, medarbetare, medlemmar och våra kunders behov och önskemål.

LÄS MER

Stort intresse för utbildningar

2020 blev året då vi gick från att ses fysiskt till digitala möten. Detsamma gällde våra utbildningar, som något oväntat har lockat rekordmånga deltagare från hela regionen.
LÄS MER

test99

Att samarbeta och att lära av varandra – det har varit utgångspunkten i det HSB-gemensamma arbetet inom vår digitala utveckling.
SE FILMEN

Nyproduktion
och årets
renoveringar

LÄS MER

  • OM OSS

Ett engagerat arbete för våra 18 700 medlemmar.
HSB är en kooperation och vi ägs av våra medlemmar. HSB Östergötland har cirka 18 700 enskilda medlemmar som är med och påverkar det egna boendet, vad vi ska bygga, hur vi vill bo framöver och vilka miljöfrågor som är mest angelägna. Som ägare i ett kooperativt företag är man dessutom med och påverkar hur vinsten ska användas. Ett annat medlemskap är våra 153 bostadsrättsföreningar, där vi stöttar styrelserna i arbetet med drift och förvaltning.

HÄR FINNS VI

HSB Östergötland omfattar de södra och västra delarna av Östergötland samt delar av Närke. 

KARTA OCH KONTAKTUPPGIFTER

Filmbild Mariethe

HSB Östergötlands styrelseordförande Mariethe Larsson ger sin syn på verksamhetsåret 2020 och framtiden.
SE FILMEN

EN ÖPPEN
OCH GENOMLYST
ORGANISATION

Alla våra medlemmar ska ha insyn i vår verksamhet. Därför finns HSBs kod.
LÄS MER

  • HÖRT & HÄNT

Notis1 postrost

Alternativ med poströstning 

När pandemin slog till fick bostadsrättsföreningarna rekommendationen att senarelägga sina föreningsstämmor till juni. HSB tog fram poströstningsmallar för att minimera antalet fysiska deltagare. Senare under våren kom en tillfällig lagändring som möjliggjorde enbart poströstning utan fysisk närvaro. En av de föreningar som genomförde detta med gott resultat var Vidingsjö 1 i Linköping.

 

mitt HSB

Nya digitala tjänster 

Under 2020 har vi lanserat nya digitala tjänster och arbetsverktyg. Nu finns automatisk köhantering av garage och p-platser på Mitt HSB. Kundavtal i mobiltelefonen för en effektivare service och ett nytt fakturahanteringssystem är andra nyheter. Under andra halvåret medverkade våra medarbetare i ett antal workshopar, för att skapa ett smidigt genomförande av digitaliseringen. 

Notis3 stamma

ÅTERBRUKA MERA 

Fastigheten Trädgårdsmästaren i Motala har genomgått en omfattande ROT-renovering. I samverkan med Erikshjälpen har lägenheternas vitvaror och viss inredning sålts för att återanvändas. Av försäljningssumman går cirka 90 procent till tredje världen och projekt som arbetar för rent vatten, sjukvård och skolgång. Och det här är bara början – nu står Laggkärlet i Linköping på tur för liknande hållbar samverkan.

Notis4 diplom

ARBETSLEDARE DIPLOMERADE I LEDARSKAP 

2020 genomförde HSB Östergötland en organisationsförändring, där fyra nya arbetsledare inom Boservice i Linköping tillsattes. De har gått en gemensam ledarskapsutbildning under ett års tid och under sommaren var det dags för välförtjänt diplomering.

Notis5 pris

ÅRSREDOVISNING TILL FINAL 

För andra året i rad gick HSB Östergötlands årsredovisning till final i Publishingpriset med nominering i kategorin ”Webb årsredovisning”. Höstens sedvanliga prisutdelning kunde inte genomföras som planerat, utan istället tillkännagavs resultatet digitalt. Vinnare 2020 blev Coop. Vi på HSB Östergötland är stolta över vår nominering i den tuffa konkurrens som råder.

Notis6 Panorama

ETT NYTT HEM 

I januari var det dags för efterlängtad inflyttning i HSB brf Panorama i Linköping. Det är HSB Östergötlands första projekt i Berga Park, där det också byggs en hyresfastighet samt ytterligare bostadsrätter i HSB brf Ridderstad. Även HSB brf Tallkotten i Mjölby stod klar och förväntansfulla familjer kunde flytta in i sina radhus med färdigställda tomter under sommarmånaderna. En av familjerna var HSBs medarbetare Herman Malmén och hans sambo Felicia Nywelius. 

  • FINANSIELLT

Året i siffror.

Här finns hela årsredovisningen
att läsa och ladda ner.
LÄS MER

Förenings-
styrnings-
rapport.

LÄS MER

Förvaltnings-
berättelse.

LÄS MER

LEDNINGEN

LÄS MER

 

STYRELSEN

LÄS MER