Stort intresse för utbildningar

att ansvara

Under våren fick alla utbildningar hastigt ställas in. När de kom igång igen så var det med det digitala videoverktyget Teams och vi genomförde två utbildningstillfällen för dem som ville lära sig mer om hur man använder tjänsten. Intresset för höstens olika utbildningar har varit stort, i vissa fall med rekordmånga deltagare från våra samtliga orter.

Här är exempel på några av de utbildningar som genomförts under 2020:

  • Stämmoordförande
  • Fråga Juristen
  • GDPR – Nästa steg
  • Prova på Teams inför utbildningarna
  • Styrelsearbete
  • Förvaltningsträff
  • Ordförande och sekreterare
  • Förenkla styrelsearbetet med digitala verktyg
  • Planera för lyckad stämma